Frivillig


Ramaskrik filmfestival ville ikke eksistert uten de frivilliges innsats. Vi er helt avhengige av frivillige og vi er på utkikk etter flere som har lyst å være med. Nedenfor kan du lese om hva vi forventer av de frivillige og godene som frivillige får. Hvis du har lyst til å være med, så fyll ut skjema!

Hva kan jeg jobbe med?
Under selve festivalen betjener de frivillige festivalskranken. Det er ofte publikums første møte med festivalen, hvor man får utdelt festivalpass. Festivalns inviterte gjester, som regissører, produsenter, skuespillere og andre for også delt ut t-skjorte, matbonger og lingende i festivalskranken. I festivalskranken må man også svare på spørsmål fra publikum om programet, hvor man finner salene, toalett eller hvor man finner den beste burgeren. Man er rett og slett festivalens ansikt utad i møte med publikum. Før filmene starter står frivillige og sjekker billetter samt teller publikum og hjelper publikum finne frem til rett film. Ved spesialvisningene, eksempelvis utevisning, bassengvisning vil de frivillige hjelpe til med ulike elementer som bæring av stoler, utdeling av drikke etc. De frivillige er også med på opprigg (onsdag før festival) og nedrigg(søndag og eventuelt mandag etter festival) av festivalen. Selve festivalen varer fra torsdag kl. 10.00 til søndag kl. 18.00. 


Hvilke goder får jeg som frivillig?
Først og fremst får du være med på å skape Norges skumleste filmfestival! Her vil du få møte mange spennende mennesker, du vil få nyttig arbeidserfaring og se hvordan en festival drives. Alle frivillige får festivalpass som gir deg adgang til alle ordinære filmvisninger og arrangementer under festivalen. Onsdag før festival inviteres alle godkjente frivillige til et infomøte med frivillig koordinator. Her vil de få nødvendig opplæring og informasjon, samt utdelt festivalens t-skjorte.

Hva forventer vi av deg som frivillig?
Vi forventer at du møter opp til avtalt tid, hjelper til så godt du kan og setter deg inn i nødvendig informasjon. Vi ønsker også at du er serviceinnstilt mot vårt festivalpublikum, gjester og andre frivillige. Du behøver ikke kunne noe som helst film, men ha lest deg opp på årets festivalprogram. Hvis du blir med som frivillig så forplikter du deg til å jobbe rundt 20 timer hovedsakelig under festivalen. Det kan være noe opprigg og nedrigg som foregår utenfor de fire dagene festivalen varer.
 
NB! Du må ha fylt 15 år innen festivalens første dag for å kunne være frivillig på Ramaskrik filmfestival.