Ramaskrik får økt tilskudd fra Norsk Filminstitutt

Ramaskrik får økte midler fra staten. Skrekkfilmfestivalen i Oppdal er tildelt 250.000 kroner til høstens arrangement. Dette er en økning på kr. 50.000 og vil bidra til at den 10ende Ramaskrik Filmfestival blir en suksess 15. – 18. oktober 2020

- Dette er ekstremt viktig for oss, sier festivalsjef Morten Haagensen. Nå kan vi jobbe frem et solid 10års jubileum for Ramaskrik i oktober.

Ramaskrik har på disse ni årene bygd seg opp til å bli Norges store sjangerfestival for skrekkfilm og blir belønnet med økte midler. Som en av 17 norske filmfestivaler får de bevilget driftstilskudd fra Norsk Filminstitutt.

- Pengene er veldig viktig, men også det at vi blir løftet frem som et viktig arrangement for filmkultur i Norge. Vi tar det som en honnør og et tegn på at det er viktig å få frem sjangerfilm til folket, sier Haagensen. At vi skal klare å arrangere en nasjonal, til dels internasjonal filmfestival i Oppdal er ikke gitt seg selv. Med bakgrunn i den støtten staten gjennom NFI, Trøndelag fylkeskommune, Oppdal kommune samt en rekke lokale samarbeidspartnere gir oss, er dette mulig.

Ramaskrik ble for 2019 satt på lista over de 30 beste skrekkfilmfestivaler i verden av det amerikanske filmmagasinet MovieMaker. Festivalen tiltrekker seg publikum fra hele Norge samt at internasjonale filmskapere gjester festivalen. Sist år fylte festivalen 3768 kinoseter over fire dager. Dette var en økning på 25 % i forhold til 2018.
15. – 18. oktober 2020 fyller Ramaskrik 10 år og planleggingen er allerede i gang.
- Vi jobber med film hele året. I januar programmerte vi et eget kortfilmprogram til Minimalen i Trondheim. I mars har vi et Ramaskrik-program med fem langfilmer på Trondheim internasjonale filmfestival Kosmorama. Nå har vi NFI sine midler som en trygghet i bunnen når vi skal se frem mot festivalen i oktober, avslutter Haagensen.

Klipp fra begrunnelsen til NFI:
«Festivalarrangørene er alle solide aktører med høy kvalitet på sitt kunstneriske program og betydningsfulle bidragsytere til mangfold i filmtilbud og geografisk spredning.
Tilskudd til filmformidling er viktig for å stimulere en god filmkultur i Norge. Filmfestivalene, cinematekene og filmklubbene utgjør alle et viktig supplement til kinoene for å styrke filmkulturen lokalt. Sammen bidrar aktørene til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn, og skaper aktiviteter som både bygger kunnskap om film og som formidler norsk og internasjonal filmhistorie.»

Link til NFI sin artikkel om tilskudd: https://www.nfi.no/aktuelt/2020/nfis-satsing-pa-filmkultur-gir-hoyere-publikumstall

_
_
_