Bli frivillig på årets festival!

Ramaskrik skrekkfilmfestival ville ikke eksistert uten de frivilliges innsats. Vi er helt
avhengige av frivillige og vi er på utkikk etter flere som har lyst å være med. Nedenfor
kan du lese om hva vi forventer av de frivillige og godene som frivillige får. Hvis du har
lyst til å være med, så skriv litt om hvorfor du kunne tenke deg dette og send inn til
ingrid@ramaskrik.no

Hva kan jeg jobbe med?
Festivalstand og billett
Under selve festivalen betjener de frivillige festivalstand hvor de gir ut bestilte
festivalbilletter, betjening av salg, informerer hva som skjer og annet publikum kan lure
på. De deler også ut billetter, festivalpass og t-skjorter til gjester som regissører,
produsenter, skuespillere og andre. På stand er du festivalens ansikt utad i møte med
publikum.
Før filmene starter vil du være med å sjekke billetter og hjelpe publikum finne frem til
rett film. Ved spesialvisningene, eksempelvis utevisning, bassengvisning vil de frivillige
hjelpe til med ulike elementer. De frivillige er også med på opprigg og nedrigg.

Hvilke goder får jeg som frivillig?
Først og fremst får du være med på å skape Norges Skumleste filmfestival. Her vil du få
møte mange spennende mennesker, du vil få nyttig arbeidserfaring og se hvordan en
festival drives. Alle frivillige får festivalpass til en verdi av . Passet gir deg adgang til alle
ordinære filmvisninger og arrangementer under festivalen. Onsdag før festival inviteres
alle godkjente frivillige til et infomøte med frivillig koordinator. Her vil de få nødvendig
opplæring og informasjon, samt utdelt festivalens t-skjorte.

Hva forventer vi av deg som frivillig?

Vi forventer at du møter opp til avtalt tid, hjelper til så godt du kan og setter deg inn i
nødvendig informasjon. Vi ønsker også at du er serviceinnstilt mot vårt
festivalpublikum, gjester og andre frivillige. Du behøver ikke kunne noe som helst film,
men ha lest deg opp på årets festivalprogram. Hvis du blir med som frivillig så forplikter
du deg til å jobbe rundt 20 timer hovedsakelig under festivalen. Det kan være noe
opprigg og nedrigg som foregår utenfor de fire dagene festivalen varer.


Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å være med, send mail til ingrid@ramaskrik.no

NB! Du må ha fylt 15 år innen festivalens første dag for å kunne være frivillig på
Ramaskrik Skrekkfilmfestival.

_
_
_